Pytanie

29.06.2009
Czy w przypadku umowy kupna auta od prowadzącego komis konsumentowi także przysługują uprawnienia do reklamacji auta na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. O sprzedaży konsumenckiej? Jeżeli tak to proszę podać przepis, z którego powyższe wynika.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT-8B] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy pobierz

  • Pozew o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez dziki pobierz

  • Wniosek o ogłoszenie upadłości pobierz

  • [AKC–4/E] Podatek akcyzowy od samochodów osobowych pobierz

więcej