Porady prawne

 • 2009-02-17

  Pracownik pobrał kredyty - częściowo je spłacił, ale z niektórych jeszcze pobranych kredytów pozostały do spłaty kwoty. Pracownik nadal jest w trudnej sytuacji materialnej - atakowany jest praktycznie przez firmy windykacyjne a szczególnie przez firmę X. Terminy spłaty dawno minęły. Firma X twierdzi, że wykupiła zadłużenia - nie podaje ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-02-03

  Aktem notarialnym kilka lat temu przekazałam bratu zachowek ze spadku po naszej mamie w postaci działki. Dziś mój brat twierdzi, że zachowek jest zbyt mały, bo majątek mojej mamy był większy i chce podważyć akt notarialny. Czy ma do tego prawo?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-02-03

  W 1998 r. zawarłem umowę na wydanie karty kredytowej. Do dnia dzisiejszego nie spłaciłem kwoty 5656,36 zł. Dnia 20.01.2009 r. otrzymałem przedprocesowe wezwanie do zapłaty wystawione przez firmę windykacyjną. Po jakim czasie następuje przedawnienie tego zobowiązania i jaki jest tok postępowania w przypadku ewentualnego przedawnienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-02-02

  Posiadamy nakaz zapłaty z 1998 r. Do egzekucji skierowaliśmy go w 1999 r. Nie zostały spłacone przez dłużnika wszystkie zobowiązania. Z posiadanych informacji wiemy, że wyrok jest ważny 10 lat. W jaki sposób przedłużyć ważność nakazu, aby móc odzyskać zasądzone należności?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-12

  W 1991 r. sąd wydał postanowienie, że tytułem spłaty za dom rodzinny moja mama ma swojej siostrze zapłacić pewną kwotę. Mama zmarła w tym roku. Czy siostra mamy może domagać się tych pieniędzy ode mnie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-23

  Pytanie dotyczy obowiązkowych ubezpieczeń samochodowych OC. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-23

  Około 10 lat temu w banku dokonałem debetu na swoim prywatnym koncie. Teraz dług ten przejęła jakaś firma windykacyjna. Czy w Polsce nie ma przedawnienia ? Jaka jest procedura w takich sprawach?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-17

  Ile wynosi czas przedawnienia za zerwanie umowy z siecią telefonii komórkowej i czy wpłacając cześć żądanej kwoty przedawnienie traci moc wykonawczą ?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • [WZP-1R] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

 • Umowa dealerska pobierz

 • Imienna karta wyposażenia pracownika w odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej pobierz

 • Opozycja pozwanego przeciwko interwencji ubocznej pobierz

więcej