Pytanie

27.10.2009
Gmina wynajęła lokal socjalny na okres 12 miesięcy Panu X, któremu taki lokal został zasądzony wyrokiem sądu. Okres trwania umowy upłynął 30.09.2009r. Pan X nie zamieszkuje od ponad 6-ciu miesięcy w przedmiotowym lokalu i nie opłaca czynszu. Nie wpłynął też wniosek o przedłużenie umowy najmu, ale Pan X nie chce oddać Gminie mieszkania. W jaki sposób Gmina może przejąć lokal (nie wiadomo czy w lokalu są ruchomości należące do Pana X)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-24] - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu pobierz

  • [SP] Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pobierz

  • Wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na toczące się w sprawie postępowanie karne pobierz

  • Pozew o alimenty II pobierz

więcej