Pytanie

05.11.2009
Jestem właścicielem kamienicy, którą wynajmuje kilku podmiotom. W umowie zawartej z jednym z nich mam punkt „W przypadku, gdy umowa najmu zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego w terminie do 5 lat od daty jej zawarcia, Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Najemcy kwoty stanowiącej równowartość kosztów poniesionych przez Najemcę w celu wykonania prac remontowo adaptacyjnych lokalu”. Lokal który ode mnie wynajmują położony jest na parterze budynku. Drugi najemca z którym podpisałem umowę parę miesięcy później umieścił na budynku reklamę, która częściowo zasłania witrynę lokalu na parterze. Wynajmujący z parteru żąda usunięcia reklamy grożąc zerwaniem umowy i żądając zapłaty poniesionych kosztów na remont i adaptację. W umowie zawartej z nim nie mam punktu mówiącego o tym że zabrania się umieszczania reklam w miejscu o które toczy się spór. Czy żądania najemcy z dołu są zasadne - czy zasłonięcie części witryny sklepowej może prowadzić do zerwania umowy z mojej winy i zapłacenie kary/odszkodowania?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej pobierz

  • [AKC–4/AKC–4zh] Deklaracja dla podatku akcyzowego pobierz

  • Pozew o ustalenie ojcostwa pobierz

  • Pozew o alimenty II pobierz

więcej