Pytanie

01.09.2009
Rozpoczynam działalność w branży usług brukarskich. Chciałbym zatrudniać 2-3 pracowników (w tym emerytów oraz osoby bezrobotne), w miarę potrzeb i dostępności zleceń (nie ciągle) do wykonywania konkretnych robót brukarskich. Chodzi o wykonanie konkretnej usługi brukarskiej tj. przygotowanie podłoża, ułożenie kostki z materiałów dostarczonych przeze mnie oraz za pomocą mojego sprzętu we wskazanym miejscu. Jaki sposób zatrudnienia byłby dla mnie najkorzystniejszy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • ZUS RCA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach pobierz

  • Oświadczenie o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka pobierz

  • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

więcej