Pytanie

05.11.2009
Wykonujemy naprawy pogwarancyjne drukarek dla firm bez umowy, tylko dokument przyjęcia do naprawy. Udzielamy 3-miesięcznej gwarancji na usuniętą usterkę i wymieniony podzespół. Jakie przepisy regulują sprawy ew. roszczeń, gdy zlecający nie będzie zadowolony z naprawy? Czy tej działalności dotyczą wprost przepisy o gwarancji i rękojmi na zakupione towary? Czy też istnieją odrębne przepisy odnoszące się do usług pogwarancyjnych napraw urządzeń?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-23] Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobierz

  • DEK - I - b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • [IFT-A] Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy pobierz

  • KRS- Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

więcej