Pytanie

04.02.2010
Generalny wykonawca zalegał mi z płatnościami (termin minął 14 grudnia). Podpisałem z generalnym wykonawcą „porozumienie”, w którym jest zapisane, że zaległą kwotę wypłaci mi inwestor (inwestor zgodził się na w/w „porozumienie”). W tej chwili inwestor twierdzi, że nie może wpłacić mi pieniędzy (nie ma takich podstaw), ponieważ generalny wykonawca nie wystawił faktury końcowej, ponieważ końcowe rozliczenie jest kwestią sporną między inwestorem a generalnym wykonawcą. Jednak niezależnie od wyniku sporu, kwota zabezpieczona przez inwestora zaspokaja moje potrzeby. Czy Inwestor może mi wypłacić w/w zaległości bez końcowej faktury od generalnego wykonawcy na poczet przyszłego rozliczenia z generalnym wykonawcą?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa franchisingu pobierz

  • Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok /szczątków* ludzkich z zagranicy pobierz

  • [AKC–4/A] Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego pobierz

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego pobierz

więcej