Pytanie

22.06.2009
Moje pytanie dotyczy gwarancji i reklamacji. W 1999 roku moja firma sprzedała blachę dachową, którą kupiłem od swojego kontrahenta, który był bezpośrednim importerem blach dachowych. Wraz z blachą otrzymałem, a następnie wraz z dokumentem sprzedaży, przekazałem klientowi (jak mi się wtedy wydawało) dokument - kartę gwarancyjną na zakupiną blachę. Wyrażenie "jak mi się wtedy wydawało" wynika z tego, że nie wiem, czy ten dokument może być traktowany jako karta gwarancyjna. Wyjaśniam, dlaczego mam wątpliwości. Był napisany w języku szwedzkim, po przetłumaczeniu zawartego w nim tekstu, co nastąpiło dopiero teraz, wynika, że gwarancja jest udzielana na okres 10 lat na blachę, do zastosowań zewnętrzych, na rynku skandynawskim. Nie było napisane, kto jest gwarantem, nie było napisane, jakie warunki muszą być spełnione przez klienta, aby w razie reklamacji, gwarancja była honorowana. Nie były opisane obowiązki gwaranta ani uprawnienia kupujacego. Na niniejszym dokumencie napisałem następującą notatkę: GWARANCJA 10 LAT OD DATY ZAKUPU, WAŻNA Z DOKUMENTEM ZAKUPU. MONTAŻ ZGODNY Z ZALECENIAMI INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ. Wpisałem nazwisko klienta, adres budowy gdzie miała być zastosowana przedmiotowa blacha, nr koloru powłoki ochronno-dekoracyjnej, oraz nr rachunku uproszczonego - dokumentu sprzedaży. Przystawiłem pieczatkę firmową i złożyłem swój podpis. Nie informowałem klienta o treści zawartej na dokumencie, ponieważ jej nie znałem. Moje pytanie brzmi: Czy w przypadku złożenia przez klienta reklamacji na blachę, może on dochodzić swoich roszczeń gwarancyjnych po upływie 9 lat od zakupu, z tytułu takiej gwarancji i zamieszczonej na niej mojej notatki? Czy może domagać się wymiany blachy na całym dachu na nową, jeśli tylko na jednej połaci nastąpiło złuszczenie się powłoki ochronno-dekoracyjnej? Nadmieniam, że jest to połać, na której intensywniej operuje słońce i mocniej ją nagrzewa niż pozostałe, na których nie stwierdzono żadnych uszkodzeń.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w sprawie dalszego istnienia spółki pobierz

  • Umowa o kosztach szkolenia pobierz

  • Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pobierz

  • Pozew o separację i alimenty pobierz

więcej