Pytanie

26.01.2010
Jak rozwiązać umowę na czas nieokreślony zawartą z firma informatyczną na serwisowanie programu zakupionego w tejże firmie? Firma wysyła nam nowelizacje programu nie zawiadamiając nas czy chcemy ją czy nie. Mamy prawo również do korzystania z pomocy. Dotychczas nie korzystaliśmy z pomocy, a na wysłane przez nas wypowiedzenie umowy otrzymaliśmy odpowiedź, że owszem możemy rozwiązać umowę, lecz z końcem tego roku. Dotychczas otrzymywaliśmy faktury płatne z góry za cały rok, a praktycznie nigdy nie korzystaliśmy z ich pomocy. Nie możemy płacić za nic, zresztą w momencie podpisywania umowy nie powiadomiono nas, że będziemy musieli płacić za coś z czego nie korzystamy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-12] Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych pobierz

  • Pozew w postępowaniu uproszczonym pobierz

  • [VAT-24] - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu pobierz

  • Pozew o podwyższenie alimentów pobierz

więcej