Pytanie

13.05.2013
Z właścicielem gruntu umówiłem się, że wydzierżawię część gruntu oznaczoną na mapce. Opłatą za dzierżawę jest 5 procent od faktury wstawionej za usługę (park zabaw linowych) świadczoną przeze mnie na tymże gruncie. W przypadku nie świadczenia usługi nie ponoszę stałej opłaty za dzierżawę. Pytanie: Jak zawrzeć w umowie dzierżawy gruntu tak przyjęty sposób rozliczenia między mną a właścicielem gruntu?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego zakład przetwarzania pobierz

  • [AKC–4/D] Podatek akcyzowy od paliwa silnikowych - z wyłączeniem gazu pobierz

  • Wniosek do Ministra Finansów o wystąpienie do państwa obcego o wszczęcie egzekucji, dokonanie zabezpieczenia pobierz

  • [RZ-1] Wniosek o wpis zastawu rejestrowego pobierz

więcej