Pytanie

13.05.2013
Z właścicielem gruntu umówiłem się, że wydzierżawię część gruntu oznaczoną na mapce. Opłatą za dzierżawę jest 5 procent od faktury wstawionej za usługę (park zabaw linowych) świadczoną przeze mnie na tymże gruncie. W przypadku nie świadczenia usługi nie ponoszę stałej opłaty za dzierżawę. Pytanie: Jak zawrzeć w umowie dzierżawy gruntu tak przyjęty sposób rozliczenia między mną a właścicielem gruntu?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-8] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

  • Umowa cesji wierzytelności pobierz

  • Wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

  • Zawiadomienie o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana pobierz

więcej