Pytanie

07.10.2009
Zmarła matka jednego z małżonków. Małżeństwo to posiada jedno dziecko, a prawowity spadkobierca odrzuca spadek po zmarłej matce. Wiem, iż w owym przypadku spadek należy się dziecku, czyli wnukowi. Czy również drugiemu z małżonków?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • [Kontrola zwolnień lekarskich] - Protokół kontroli pobierz

  • [KRS-WU] Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców pobierz

  • KRS ZA Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

więcej