Pytanie

19.10.2009
Moi rodzice posiadają gospodarstwo z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Zainwestowałem w budynek gospodarczy zmieniając jego sposób użytkowania na budynek mieszkalny, gdzie jestem zameldowany na stałe oraz na siedzibę mojej firmy (biuro i zaplecze techniczne). Posiadam 2 rodzeństwa, a mój brat ma poważne długi w związku z nieopłacanymi alimentami od szeregu lat. Czy w przypadku braku jakiegokolwiek podziału gospodarstwa i śmierci jednego z rodziców staniemy się współwłaścicielami majątku, a komornik będzie mógł dokonać zajęcia jakiejś jego części na poczet długów brata?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

  • Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności pobierz

  • ZUS E-22a wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny pobierz

  • [KRS- W7] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

więcej