Pytanie

07.11.2008
Sytuacja: jest gospodarstwo rolne zapisane (wypis z rejestru gruntów) na nieżyjącą od 20 lat matkę (jej mąż też nie żyje). Nie zostawiła ona żadnego testamentu. Miała 2 synów Mieczysława i Bronisława. Mieczysław umarł wiosną bieżącego roku. Żona zmarłego żyje, mają 3 dzieci. Bronisław również żyje. Podatki za grunty były opłacane "od zawsze" przez tego żyjącego jeszcze brata. Również na niego, są te podatki niejako adresowane. Bronisław chce przeprowadzić sprawę spadkową. I teraz pytanie: jaka część całości gruntów może stać w tej sytuacji jego własnością, na co może liczyć żona zmarłego brata i ewentualnie jej dzieci jeżeli będą brane wogóle przez sąd pod uwagę.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

  • Pozew o podwyższenie alimentów pobierz

  • [VAT-21[ - Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju pobierz

  • KRS- Z61 Wniosek o zmianę wpisu w KRS- likwidacja, rozwiązanie, unieważnienie pobierz

więcej