Porady prawne

 • 2007-11-23

  Czy mogę w testamencie zapisać swojej córce udziały z spółce z o. o. tak aby inni wspólnicy nie mogli podważyć jej praw z tego wynikających?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-21

  Od kilku lat żyję w konkubinacie. Wraz z moim partnerem kupiliśmy wspólnie działkę, której jesteśmy współwłaścicielami w częściach równych. Zaciągnęliśmy wspólnie kredyt hipoteczny na budowę domu na naszej działce. Jesteśmy współwłaścicielami domu. Chciałabym uzyskać informacje na temat tego, co się stanie z działką i kredytem w razie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-21

  Czy mogę unieważnić testament w sytuacji druga strona ociąga się z przeprowadzeniem postępowania spadkowego a jest w posiadaniu dokumentu stwierdzającego nabycie spadku?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [DRUK ZP-13] Zbiorcze zestawienie postąpień wiążących w chwili zamknięcia aukcji elektronicznej pobierz

 • ZUS Z17 karta zasiłkowa pobierz

 • Sprzeciw pracownika od kary porządkowej pobierz

 • [DRUK ZP-1] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

więcej