Porady prawne

 • 2013-12-05

  Jakie przesłanki muszą zaistnieć aby mówić że oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem błędu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-06

  Jaki należy zachować okres wypowiedzenia umowy dzierżawy tzw. dzierżawa za rentę (rolnik ma przyznaną rentę z KRUS-u, ale aby mógł ją otrzymywać musi wydzierżawić grunty rolne, których jest właścicielem) gdy w umowie nie ma podanego okresu wypowiedzenia i w związku z tym należy zastosować przepisy kodeksu cywilnego? Czy urząd gminy ma ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-11

  Czy możliwa jest zabudowa siedliskowa na działce rolnej o pow. 0,4 ha w przypadku gdy zachodzą następujące okoliczności: posiadam gospodarstwo rolne o pow. 5 ha.w innej części Polski niż działka rolna o pow. 0,4 ha. Działka ta jest objęta mpzp, lecz nie ma w nim żadnej wzmianki o możliwości zabudowy siedliskowej oraz wymaganej minimalnej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-26

  Czy wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy i dalej o pozwolenie na budowę dla budowy miejsc postojowych, dróg wewnętrznych położonych na gruntach leśnych, stanowiących własność skarbu państwa, w sytuacji gdy są to obiekty związane z gospodarką leśną, a ściślej stanowią zagospodarowanie terenu przy siedzibie nadleśnictwa?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-26

  Od cioci mojej żony chcemy kupić gospodarstwo rolne do majątku wspólnego (mamy wspólność ustawową). Jeden notariusz stwierdził, że Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu i należy jej przesłać akt notarialny. Drugi notariusz powiedzał, że nie trzeba bo zbycie następuje na rzecz osoby bliskiej. Czy istnieje taki obowiązek? ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-19

  Czy jest możliwe utworzenie grupy producenckiej w przypadku gdy 4 członków będzie produkować owoce i warzywa zaś 1 członek zboża? Forma utworzenia grupy to spółka z.o.o. Codzi o interpretację ustawy z 2000 roku Dz.U NR 88 poz. 983. Czy wszyscy członkowie grupy (minimum musi być 5) muszą zajmować się produkcją warzyw i owoców, czy jest ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-17

  2 lata temu rodzice mojej żony (rolniczka) przepisali na nią swoje 14 ha gospodarstwo wraz z zabudowaniami i ruchomościami. W akcie notarialnym pominęli 3 pozostałe córki. W związku z tym czy należał się będzie im zachowek? Jeżeli tak, to kiedy? Czy powinny dostać jakąś spłatę? Córki nie zostały wydziedziczone, tylko pominięte. Dodam, że ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-04

  Prowadzę działalność gospodarczą od 1997r. i opłacam składki ZUS. W międzyczasie nabyłem ponad 5 ha ziemi rolnej plus las. Jaka jest możliwość przejścia na składki KRUS i co by się działo w przyszłości z moją emeryturą? W obecnej chwili opłacam II i III filar. Czy w obecnej chwili mi się to opłaca? W firmie są zatrudnieni pracownicy. ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 516
Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • [CIT-6AR] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

 • DEK - R Rozliczenie roczne wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

 • ZUS FZLA Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich pobierz

 • DEK - I - b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

więcej