Pytanie

16.07.2009
Mam pytanie w sprawie procedury odlesiania 0,2 h gruntu leśnego na cele budowlane gdy nie ma MPZP. Zgodnie z informacjami na portalu należy najpierw zwócić się do starosty celem wyłączenia z produkcji w/w obszaru. We wniosku m. in. należy przedstawić Warunki Zabudowy. Z kolei warunków zabudowy w gminie nie można otrzymać jeżeli grunt wymaga wyłączenia z produkcji rolnej lub leśnej. Wobec powyższego koło się zamyka. Proszę o wyjaśnienie bo być może źle interpretuję w/w informacje.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS E-22 wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika pobierz

  • Wniosek o wydanie ponownego tytułu wykonawczego pobierz

  • DEK - I - b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • [KRS-Z62] Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie / wznowienie wykonywania działalności gospodarczej pobierz

więcej