Pytanie

04.03.2009
Prowadząc działalność gospodarczą przed podpisaniem umowy z klientem w przedmiocie sprzedaży nieruchomości czy istnieją prawne możliwości uzyskania informacji czy w stosunku do klienta zostało wydane postanowienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym i ustanowieniu opiekuna?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Z12 wniosek o zasiłek pogrzebowy pobierz

  • [AKC-U] Deklaracja uproszczona nabycia wewnatrzwspólnotowego pobierz

  • [CIT-10R] Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pobierz

  • Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących pobierz

więcej