Pytanie

04.03.2009
Prowadząc działalność gospodarczą przed podpisaniem umowy z klientem w przedmiocie sprzedaży nieruchomości czy istnieją prawne możliwości uzyskania informacji czy w stosunku do klienta zostało wydane postanowienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym i ustanowieniu opiekuna?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów prawa pracy (art.9¹ k.p.) pobierz

  • [WZP-1R] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

  • Wezwanie do zwrotu świadczenia nienależnego pobierz

  • [KRS-D2] Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych pobierz

więcej