Pytanie

16.06.2009
Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu (umowa o pracę) z wynagrodzeniem brutto 850 zł brutto. Jego wynagrodzenie jest zajęte przez komornika (inne niż alimentacyjne) na kwotę kilkakrotnie przekraczającą dochody. Dodatkowo na okres 3 miesięcy zawarliśmy z tym pracownikiem umowę zlecenia na kwotę 1000 zł brutto/m-c. Jaka w tym wypadku powinna być kwota wolna od potrąceń?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o ubezwłasnowolnienie pobierz

  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka pobierz

  • Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy pobierz

  • ZUS Z12 wniosek o zasiłek pogrzebowy pobierz

więcej