Pytanie

16.07.2009
Firma, dla której wykonywaliśmy usługę na kwotę 1700,00 zł zalega z płatnością już 120 dni. Z jakimi kosztami musimy się liczyć, aby dłużnika podać do sądu o ściągnięcie należności?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów prawa pracy (art.9¹ k.p.) pobierz

  • [AKC–4/K] Podatek akcyzowy od olejów smarowych pobierz

  • wzór legitymacji służbowej Państwowej Inspekcji Pracy pobierz

  • Oświadczenie o niekaralności pobierz

więcej