Pytanie

29.10.2009
W miejscowości ,w której jest siedziba firmy Sąd działa bardzo opieszale i werdykty są po kilkunastu miesiącach. Czy można w umowie np. pożyczki pomiędzy firmą a klientem (konsument), zaznaczyć, że sprawy będą rozstrzygane przez sąd w innym mieście niż siedziba firmy i/lub miejsce zamieszkania klienta? Jeżeli tak to czy taki zapis umowny może znajdować się w regulaminie np. umowy pożyczki? Czy można za pomocą aneksu do umowy zmienić właściwość Sądu jak wyżej? W jaki sposób wtedy podkreślic ten fakt, aby Sąd z innego miasta nie odrzucił pozwu?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o ogłoszenie upadłości pobierz

  • [PIT-Z] Informacja o wysokości dochodu (straty) z poza rozliczej działalności gospodarcze, prowadzonej przez podaników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym pobierz

  • Wniosek o zabezpieczenie spadku pobierz

  • KRS ZI Zmiana - dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej