Pytanie

05.11.2009
Dnia 22.09.2009 zgłosiłem jako przedsiębiorca w firmie X , że w miejscowości Y nie działa połączenie z notebooka przez usługę x (internet przez modem w komputerze). Otrzymałem nr reklamacji. Tydzień później - 28.09.2009 znowu zgłosiłem, że nie działa i otrzymałem kolejny nr reklamacji. Potem okazało się, że nie mogę skorzystać z szybszej metody połączeń (przez tzw. klucz sprzętowy ), ale jak ustawię modem, żebym mógł łączyć się z internetem za pomocą innych technologii, to działa (wg informacji dostarczanych przez firmę X miasto Y jest objęte zasięgiem klucza). Wielokrotnie pisałem informacje e-mailem do biura obsługi klienta, że jeżeli tego problemu nie załatwią w ciągu tygodnia, to z końcem października zrywam umowę (umowa została zawarta do 04.2010). W końcu 30.10.2009 otrzymałem pismo, w którym stwierdzili, że na siłę sygnału ma wpływ również ukształtowania terenu. Ponadto napisali, że "Firma X świadczy usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych" i zamykają drogę postępowania reklamacyjnego. Na koniec mam informację, że ... droga postępowania reklamacyjnego została wyczerpana i przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Mam jednak prawo w ciągu 14 dni pisemnie zwrócić się o ponowne zbadanie sprawy. Moje pytanie: - czy mogli tak sobie zamknąć postępowanie reklamacyjne? Szczególnie, że nie odpowiedzieli w przeciągu miesiąca a jak widać, nie zrobili kompletnie nic w tej sprawie (problem dotyczy całego miasta Y ). - korzystam z modemu, który jest wbudowany w notebooka, ale nie był dostarczony przez firmę X. Jednak korzystając z kart innych firm problem ten nie występuje, - korzystając z usługi x firmy X w innych miejscowościach nie mam tego problemu - jedynie w Y i okolicach. - jak powinienem sformułować swoje pismo, by zerwać umowę przed czasem ze względu na nienależyte świadczenie usługi? Musiałem podpisać umowę z innym operatorem, bo prowadząc firmę i nie mogę sobie pozwolić na czekanie miesiąc czasu na wątpliwą reakcję firmy X.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-D1] Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych pobierz

  • Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie pobierz

  • Wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych pobierz

  • Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym pobierz

więcej