Pytanie

17.11.2009
Czy gminna zobowiązana jest do rejestracji samorządowego serwisu informacyjnego prowadzonego na stronie www.nazwagminy.pl? Czy gmina zgodnie z art. 45 ustawy Prawo Prasowe powinna zarejestrować ww. internetowy serwis informacyjny jako dziennik lub jako czasopismo w sądzie rejestrowym?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-2a]Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społocznego (przez okres pełnego miesiące kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobierz

  • ZUS Z-19 - lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

  • [DRUK ZP-1/DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej pobierz

więcej