Pytanie

19.11.2009
Wspólnota mieszkaniowa składająca się z 13 lokali, w tym : 5 lokali należy do właścicieli indywidualnych, posiadających łącznie udział w nieruchomości 40.8%, a 8 lokali należy do gminy posiadającej 59,2% udziału w nieruchomości. W miesiącu listopadzie bieżącego roku odbyło się zebranie w/w wspólnoty. Wszyscy właściciele łącznie z gminą zostali powiadomieni o zebraniu zgodnie z obowiązującymi terminami, litem zwykłym (przez pocztę). Obecnych na zebraniu było 5 właścicieli o łącznym udziale 40,8%. Gmina nie przybyła. Właściciele na w/w zebraniu podjęli uchwałę w trybie, zgodnie z art.23 pkt 2a ustawy o własności lokali, wprowadzając na żądanie zasadę, że na każdego właściciela przypada jeden głos, w głosowaniu nad wszystkimi uchwałami przewidywanymi w porządku tego zebrania. Czy wspólnota mieszkaniowa miała prawo podjąć taką uchwałę? Czy uchwała jest prawomocna?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zarzuty pozwanego wobec nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pobierz

  • Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku – wzór pobierz

  • [DRUK ZP-1/PO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Zażalenie na postanowienie sądu rejonowego pobierz

więcej