Pytanie

19.11.2009
Wspólnota mieszkaniowa składająca się z 13 lokali, w tym : 5 lokali należy do właścicieli indywidualnych, posiadających łącznie udział w nieruchomości 40.8%, a 8 lokali należy do gminy posiadającej 59,2% udziału w nieruchomości. W miesiącu listopadzie bieżącego roku odbyło się zebranie w/w wspólnoty. Wszyscy właściciele łącznie z gminą zostali powiadomieni o zebraniu zgodnie z obowiązującymi terminami, litem zwykłym (przez pocztę). Obecnych na zebraniu było 5 właścicieli o łącznym udziale 40,8%. Gmina nie przybyła. Właściciele na w/w zebraniu podjęli uchwałę w trybie, zgodnie z art.23 pkt 2a ustawy o własności lokali, wprowadzając na żądanie zasadę, że na każdego właściciela przypada jeden głos, w głosowaniu nad wszystkimi uchwałami przewidywanymi w porządku tego zebrania. Czy wspólnota mieszkaniowa miała prawo podjąć taką uchwałę? Czy uchwała jest prawomocna?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-WD] Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • [INF-K] Informacja o olejach smarowych w składzie podatkowym pobierz

  • [PIT-B] Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym pobierz

  • Tytuł wykonawczy TYT-3 pobierz

więcej