Pytanie

03.12.2009
Jakie dokładnie informacje biuro turystyczne ma obowiązek podać klientowi przed zawarciem umowy o wycieczkę zagraniczną?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu II pobierz

  • Imienna karta wyposażenia pracownika w odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej pobierz

  • [PIT-2k]Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych pobierz

  • Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą na terytorium państwa członkowskiego pobierz

więcej