Pytanie

04.12.2009
W ubiegłym roku specjalistyczna firma zamontowała w naszym obiekcie basenowym wentylację. Na zamontowane urządzenie udzielono nam 3 - letniej gwarancji. Jeszcze w ubiegłym roku urządzenie to dwukrotnie uległo awarii, które w ramach gwarancji zostały usunięte. Tymczasem w tym roku, przed wakacjami, wystąpiła ponowna, tym razem dosyć poważna awaria, która uniemożliwiła użytkowanie urządzenia, a zatem zostaliśmy pozbawieni wentylacji basenu. W lipcu br. zgłosiliśmy awarię, jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Następnie we wrześniu wezwaliśmy firmę do natychmiastowego usunięcia awarii urządzenia, pod rygorem zlecenia naprawy innemu podmiotowi, na koszt firmy zobowiązanej do wykonania naprawy gwarancyjnej. To wezwanie również pozostało bez odpowiedzi. Jako, że brak wentylacji praktycznie uniemożliwia użytkowanie basenu, tym bardziej w sezonie jesienno - zimowym (niskie temperatury), byliśmy zmuszeni w trybie pilnym zlecić wykonanie robót temu innemu podmiotowi. Po wykonanych robotach zapłaciliśy znaczną kwotę za naprawę. Naszym celem jest obecnie wyegzekwowanie zapłaconej kwoty od firmy zobowiązanej do naprawy w ramach gwarancji. Jak to najlepiej i najsprawniej uczynić ? Co w przypadku, gdy odmówią zapłaty ? Nadmieniamy również, że zgodnie z treścią gwarancji, powinniśmy wykonywać co pół roku przegląd wentylacji autoryzowaną firmą, jednak wykonawca wentylacji nie podał jakie firmy należy uznać za autoryzowane, takiej informacji nie ma też na ich stronie internetowej. Z tych względów takie przeglądy wykonywała firma specjalizująca się w serwisach wentylacji, jednak nie wiemy czy miała autoryzację wykonawcy. Niemniej nie przeszkadzało to wykonawcy dokonać wcześniejszych napraw gwarancyjnych. Dopiero, gdy naprawa okazała się kosztowna, wykonawca zaniechał nie tylko jej wykonania, ale również jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze pisma. Czy w takim przypadku możemy skutecznie domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z naprawą ? Jaki tryb postępowania przyjąć ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-21[ - Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju pobierz

  • Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym pobierz

  • Zarządzenie zabezpieczenia ZZ-1 pobierz

  • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

więcej