Pytanie

14.12.2009
Jako firma podpisaliśmy umowę o dzieło dotyczacą zakupu i montażu bramy garażowej segmentowej wraz z drzwiami serwisowymi w tejże bramie. W umowie jest zapis, iż wykonawca podejmie się realizacji po wpłacie 40% zadatku. Jednocześnie jest zastrzeżenie, że: "Zamawiający oświadcza, że zadatek ulega przepadkowi na rzecz Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy". Zgodnie ze specyfikacją załączoną do umowy wykonawca miał zamontować bramę garażową z wzorem kaseton i z drzwiami serwisowymi. Nadto wykonawca miał przygotować konstrukcję pod montaż bramy. Pomiar przed montażem i określenie wymiarów bramy dokonywał wykonawca. Po podpisaniu umowy i pobraniu gotówki zadzwonił przedstawiciel wykonawcy i poinformował, że producent nie może wykonać bramy o wzorze kaseton tylko z przetłoczeniem ,ale o tych samych parametrach. Po zamontowaniu bramy okazało się, że klamka z zamkiem jest umieszczona bardzo nisko na wysokości niecałych 80cm. Montarzyści na zwrócona uwagę o wysokości klamiki stwierdzili, że nic nie mogą zrobić, ponieważ tak jest w instrukcji montażu. Po pisemnej reklamacji, zamieniono elementy i po zamianie klamka z zamkiem znalazła się na wysokości 129cm. Nadto zgłaszaliśmy problem szczelności drzwi z bramą (zaznaczamy, że brama i drzwi są ocieplane, przez co droższe, a nam zależało na uzyskaniu dobrej izolacji cieplnej ),gdzie są widoczne prześwity oraz drzwi się nie domykają do końca i uszczelki nie zabezpieczają przewiewu. Zgodnie z ogólnymi zasadami klamka winna być na wysokości od 100cm do 115cm w osi klamki. Po kilku rozmowach telefonicznych z wykonawcą zgłosił się do nas telefonicznie producent, który oświadczył, że oni nie są w stanie do takiej bramy zastosować drzwi serwisowych z klamką na odpowiedniej wysokości. Według producenta wykonał On bramę zgodnie z zamówieniem złożonym przez wykonawcę. Nadto z maila którego producent skierował do wykonawcy okazuje się, że brama ,którą nam zamontował wykonawca jest bramą nietypową i producent nie jest technologicznie w stanie wykonać klamki na prawidłowej wysokości. Oraz to, że nieszczelności będą występować, ponieważ lepiej się tego nie wykona i nie mają oni innych możliwości. Podczas rozmowy z producentem ustaliliśmy, że prześle on na naszego maila wizualizację z nową klamką i zamkiem jakie mogliby zastosować w naszym przypadku. Z otrzymanej wizualizacji wynikało, że mogą umieścić klamkę na wysokości 96cm lub 119,5 cm. Obie wysokości w dalszym ciągu nie są takimi, na które mogliśmy się zgodzić. W kolejnym mailu od producenta do wykonawcy dowiadujemy się, że producent nie chce przyjąć zwrotu bramy, i proponuje zamocowanie klamki zgodnie z proponowaną wizualizacją. Wykonawca stwierdził, że nie wie co dalej zrobić. Wobec powyższego odstąpiliśmy od umowy i zarządaliśmy wymontowania bramy oraz zwrotu gotówki, podkreślając, iż wykonawca nie wywiązał się z umowy gdyż miał zamontować bramę z wzorem kaseton a nie przetłoczenie oraz, że klamka umieszczona jest nieprawidłowo jak też fakt, że zlecenie nie powinno w ogóle być przyjęte, gdyż producent nie był w stanie wykonać tego zlecenia prawidłowo. Należy tu podkreślić, że w żadnym momencie wykonawca nie przedstawił nam informacji, że zamówienie jest nietypowe i klamka z zamkiem może być na innej wysokości. Nadto zwróciliśmy uwagę na fakt, że cała brama nie ma parametrów przenikalności cieplnej założonej przez producenta ( producent podał, że przenikalność jest robiona tylko do samej bramy bez drzwi garażowych-po fakcie)i podanej w danych technicznych. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo informujące nas, że zgodnie z umową, wykonawca zatrzyma zadatek, gdyż zadatek ulega przepadkowi na rzecz wykonawscy w przypadku, gdy zamawiajacy odstąpi od umowy, a wartość zadatku pokryje koszty stworzenia konstrukcji stalowej, montażu a także demontażu bramy garażowej. Podkreślamy, że podczas podpisywania umowy w punkcie wykonawcy, była zamontowana na wzór brama garażowa z drzwiami serwisowymi i zamontowaną klamką na wysokości 105cm. Nadto Drzwi z bramą były szczelne i bez prześwitów. Czy wobec powyższego wykonawca ma prawo zatrzymać zadatek? Czy możemy domagać się odszkodowania za nieprawidłowo wykonane zlecenie z tytułu umowy o dzieło? Jakie kroki winniśmy wykonać?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego pobierz

  • Wezwanie do spełnienia świadczenia niepieniężnego pobierz

  • Wzór odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela pobierz

  • Wzór umowy agencyjnej pobierz

więcej