Pytanie

29.12.2009
Zawarłem z kontrahentem umowę na dostawę materiałów biurowych. Towar został dostarczony zgodnie z umową. Do chwili obecnej nie uzyskałem zapłaty. W umowie nie zastrzegliśmy ani kar umownych ani odsetek karnych. Chciałbym się dowiedzieć czy mimo to mogę dochodzić odsetek od zaległej sumy np. ustawowych ? Kontrahent mimo wielokrotnych monitów telefonicznych, mailowych i listownych nie zapłacił. W najbliższym czasie zamierzam skierować sprawę do sądu. Zanim jednak złożę pozew chciałbym się dowiedzieć czy mogę dochodzić odsetek. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Protokół zajęcia i odbioru ruchomości pobierz

  • Wzór tytułu wykonawczego TYT-1 pobierz

  • Informacja o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę pobierz

  • Wniosek o umorzenie weksla pobierz

więcej