Pytanie

25.01.2010
Na podstawie umowy pośrednictwa w sprzedaży udziałów spółki z.o.o. A, B i C odpowiedają solidarnie za zapłatę wynagrodzenia pośrednika. Wspólnikami (zbywcami) są osoby fizyczne. O solidarnej odpowiedzialności dłużników (wspólników-zbywców udziałów) za brak zapłaty wynagrodzenia pośrednikowi za pośrednictwo (znalezienie nabywcy udziałów) stanowi wprost zapis umowy: „Wspólnikami są 3 osoby fizyczne. Każdy ze Wspólników ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy w szczególności każdy ze Wspólników jest solidarnie odpowiedzialny za zobowiązania zapłaty na rzecz pośrednika w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury.” Dłużnik (A) i (B) uiścił świadczenie, dłużnik (C) nie. Czy w przypadku wniesienia pozwu przez wierzyciela przeciwko dłużnikowi (C) i uzyskania wyroku sądowego tylko przeciwko niemu ( bez zrealizowania umownego prawa do solidarnej odpowiedzialności dłużników) traci wierzyciel swoje prawo wobec dłużników solidarnie odpowiedzialnych (A) i (B)? Innymi słowy, czy w przypadku gdy egzekucja przeciwko dłużnikowi (C) wobec ,którego wydano wyrok jest bezskuteczna, wierzyciel na skutek tego, że nie skorzystał w postępowaniu sądowym z prawa solidarnej odpowiedzialnego wobec dłużników (A) i( B) traci wobec nich możność dochodzenia swoich praw wynikających z solidarnej odpowiedzialności dłużników?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-WG] Emisje akcji - Załącznik do wniosku o rejestrację zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • [VAT-7K] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

  • KRS- X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS pobierz

  • [AKC–4/E] Podatek akcyzowy od samochodów osobowych pobierz

więcej