Pytanie

22.01.2010
Prowadzę zakład elektroniki samochodowej. Wyjeżdżając samochodem klienta z garażu zawadziłem zderzakiem o murek w wyniku czego powstało uszkodzenie (porysowanie).Szkodę zgłosiłem do firmy ubezpieczeniowej. Okazało się, że ubezpieczenie, które miałem nie obejmuje takich szkód, jednak zakład ubezpieczeń w międzyczasie dokonał wyceny szkody. Ponieważ nie neguję, iż jestem sprawcą szkody zaproponowałem naprawę samochodu w zakładzie lakierniczym, który wybierze klient, lub który wybiorę ja, a zakład wystawi fakturę na moją firmę. Jestem płatnikiem VATu. Klient upiera się jednak, o wypłatę mu kwoty w wysokości obliczonej przez firmę ubezpieczeniową. Pytanie : kto wybiera formę odszkodowania (naprawa czy wypłata odszkodowania) oraz czy wycena dla firmy ubezpieczeniowej stanowi jedyną podstawę co do wysokości kwoty odszkodowania (ceny usługi naprawy samochodu w tym wypadku (lakierowanie) w okolicznych zakładach są dużo tańsze od tejże wyceny)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [AKC–4/I] Podatek akcyzowy od paliw opałowych pobierz

  • [PIT-12] Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym pobierz

  • KRS- Z61 Wniosek o zmianę wpisu w KRS- likwidacja, rozwiązanie, unieważnienie pobierz

  • [CIT-10R] Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pobierz

więcej