Pytanie

02.03.2010
Przegrałem sprawę sądową na kwotę 199.370,28 zł plus odsetki. Komornik wysłał do mnie wezwanie do zapłaty. W międzyczasie podpisałem ugodę z wierzycielem na kwotę 135.000,00 zł, która wyczerpuje roszczenie. Kwotę zapłaciłem. Komornik jednak żąda 13.599,21 zł kosztów postępowania. Czy ma takie prawo? Czy mogę tego uniknąć bądź w jakiś sposób to zakwestionować?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- X1 Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

  • Umowa o ustanowienie zastawu pobierz

  • Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych pobierz

  • [DRUK ZP-14] Zbiorcze zestawienie ofert orientacyjnych pobierz

więcej