Pytanie

24.07.2013
Podpisałem z klientem przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem że jeżeli nie podpiszę aktu notarialnego do danego terminu - klient będzie mógł mnie obciążyć karą umowną w postaci odsetek od kwoty X. Przed aktem notarialnym klient wręczył mi porozumienie w sprawie kompensaty wzajemnych zobowiązań w związku z naliczeniem przez niego kary. W umowie był również zapis, że jeżeli wystąpią niezależne warunki np. pogodowe (a w tym przypadku opóźniona realizacja podłączenia przyłącza energetycznego wykonywana przez zakład energetyczny spowodowana długą zimą), które spowodują opóźnienie w oddaniu budynku to kara nie będzie liczona. Kompensata została jednak przeze mnie podpisana. Pismo w sprawie opóźnienia w oddaniu budynku nie zostało wysłane do klienta. Jeżeli klient zostałby poinformowany pisemnie, że naliczenie przez niego kary jest bezzasadne, ponieważ opóźnienie nie wynika z mojej winy to czy istnieje szansa na odzyskanie zapłaconej (skompensowanej) już kary?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Powództwo opozycyjne pobierz

  • Informacja o odmowie sprostowania świadectwa pracy pobierz

  • Porozumienie o zawieszeniu układu zbiorowego pracy pobierz

  • [KRS- W8] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

więcej