Pytanie

27.08.2013
Jaka jest możliwość unieważnienia lub rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy o bezpłatne 3 miesięczne pozycjonowanie strony internetowej? Umowa przewidywała, że w okresie pierwszych 3 miesięcy jej trwania może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze stron. Po tym okresie umowa miała zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Dodatkowe informacje: 1. Nie odesłano nam kopii umowy podpisanej przez druga stronę; 2. Nie udostępniliśmy loginu i hasła do naszej strony internetowej uważając że może być to niebezpieczne i sądząc że to automatycznie rozwiązuje umowę; 3. Nie mamy możliwości sprawdzenia skuteczności pozycjonowania; 4. Odnosimy wrażenie, że jest to próba wyłudzenia pieniędzy przez firmę świadczącą tego typu usługi.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji II pobierz

  • [PIT-R] Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich pobierz

  • Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania pobierz

  • [POG-4/R] Załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier pobierz

więcej