Pytanie

28.11.2013
Proszę o poradę w sprawie polubownego załatwienia sprawy z kontrahentem zalegającym z częściową zapłatą za fakturę za usługę. Mamy z nim podpisaną umowę, usługa została wykonana, została wystawiona faktura. Po terminie płatności kontrahent przysłał nam informacje jednostronnie stwierdzające nieprawidłowe wykonanie usługi, nie mamy podpisanych z nimi protokółów niezgodności wykonania. Po miesiącu od wymagalności zapłaty i wystawieniu wezwania do zapłaty wystawiliśmy na ich prośbę duplikat faktury, zapłacili Nam 40% wartości faktury.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT-8A] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową- podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

  • Umowa spółki jawnej pobierz

  • [POG-5/C] Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier pobierz

  • Udzielenie prokury łącznej pobierz

więcej