Pytanie

28.11.2013
Proszę o poradę w sprawie polubownego załatwienia sprawy z kontrahentem zalegającym z częściową zapłatą za fakturę za usługę. Mamy z nim podpisaną umowę, usługa została wykonana, została wystawiona faktura. Po terminie płatności kontrahent przysłał nam informacje jednostronnie stwierdzające nieprawidłowe wykonanie usługi, nie mamy podpisanych z nimi protokółów niezgodności wykonania. Po miesiącu od wymagalności zapłaty i wystawieniu wezwania do zapłaty wystawiliśmy na ich prośbę duplikat faktury, zapłacili Nam 40% wartości faktury.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • E-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych pobierz

  • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości dłużnika na własność pobierz

  • ZUS ZRU- Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej pobierz

  • [RZ-2] Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów pobierz

więcej