Porady prawne

 • 2012-10-14

  Dokumentacja projektowa przewidywała skucie 50% tynków. Umowa z wykonawcą określa formę zapłaty jako ryczałt w myśl przepisów k.c. Nastąpiła konieczność skucia 100% tynków. Czy nie wymienione w dokumentacji pozostałe 50 % tynków należy traktować jako robotę dodatkową, czy jako robotę mieszczącą się w ryczałcie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-10-11

  W jakich okolicznościach można zerwać umowę na wymianę drzwi? Tzn. jeśli dostawca spóźnił się z montażem o 2 miesiące, a następnie wykonał montaż niekompletny (jedne drzwi musiał zamówić ponownie ponieważ pojawiła się wada), dalej brakujące drzwi miały być po miesiącu, po czym nie było żadnej reakcji od dostawcy. Po telefonie okazało ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-10-08

  W jakim zakresie odpowiada przed pozostałymi właścicielami Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej za swoje decyzje ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-10-01

  Czy jeżeli mój ojciec nie zapłacił alimentów za poprzedni miesiąc a ja z tytułu umowy pożyczki jestem ojcu winna kwotę mniejszą od zaległej raty alimentacyjnej to mogę dokonać potrącenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-10-01

  Jaki termin przewiduje prawo dla możliwości uchylenia się od umowy zawartej pod wpływem błędu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-09-27

  Zmarł mój ojciec. Jedynym spadkobiercą jestem ja, czyli syn zmarłego. Ponieważ dowiedziałem się, że ojciec pozostawił same długi to chciałbym odrzucić spadek. Ile mam na to czasu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-09-23

  Dokonano korekty faktury VAT (zwrot pieniędzy przelewem) jednakże druga strona nie chce oddać przedmiotu ,którego korekta dotyczy. W jaki sposób w myśl prawa należy się ubiegać o zwrot towaru?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-09-20

  Czy jest określony katalog przyczyn bądź powodów, których zaistnienie powoduje umorzenie postępowania egzekucyjnego? Jakie skutki wywiera takie umorzenie?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • Pozew o alimenty II pobierz

 • KRS- WI Dyrektorzy wykonawczy - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Opozycja pozwanego przeciwko interwencji ubocznej pobierz

 • ZUS ZZU- Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego pobierz

więcej