Pytanie

26.04.2010
We wrześniu 2008 roku firma zgłosiła rejestrację na Polskę znaku towarowego do Urzędu Patentowego. Zgłoszenie zostało przyjęte w klasie 10 i 11 wg. klasyfikacji nicejskiej. Firma zaczęła sprzedawać towar na terenie Polski pod tym znakiem (przed tym sprawdzając w bazie krajowej dostępnej na stronie Urzędu Patentowego) . W kwietniu 2010 roku otrzymaliśmy pismo z Urzędu Patentowego , że znak towarowy jest podobny do zarejestrowanego "w trybie Protokołu do Porozumienia Madryckiego z późniejszym wyznaczeniem na Unię Europejska na rzecz firmy X ze Stanów Zjednoczonych w zakresie klasy 10". Produkty , które sprzedajemy pod tym znakiem są zarejestrowane w klasy 10 i 11, jednak bardziej nam zależy na produktach z klasy 11. Czy jest możliwe zarejestrowanie znaku towarowego na produkty w klasie 11 na teren Polski ? Czy firma X ze Stanów Zjednoczonych może pozwać do sądu naszą firmę za używanie tego znaku towarowego ? Urząd Patentowy czeka na zajęcie naszego stanowiska w opisanej sprawie.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zaświadczenie o zużytym sprzęcie – wzór pobierz

  • Wniosek pełnomocnika o zawieszenie postępowania ze względu na śmierć strony pobierz

  • Powództwo ekscydencyjne pobierz

  • ZUS Z19 Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

więcej