Pytanie

24.05.2010
Jeśli firma X zastrzeże logo firmy Y i wystąpi o płatność z tytułu używania logo firmy Y, co na to polskie prawo? Podobna sytuacja : jeśli firma Z jest przedstawicielem firmy BB, której znak nie jest zastrzeżony i firma X zastrzeże znak BB, jakie możliwości obrony ma firma wg prawa polskiego?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zarządzenie zabezpieczenia ZZ-1 pobierz

  • Tytuł wykonawczy TYT-3 pobierz

  • KRS ZL Zmiana - prokurenci - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Wniosek o przyznanie prawa pomocy_osoba prawna PPPr pobierz

więcej