Pytanie

24.05.2010
Jeśli firma X zastrzeże logo firmy Y i wystąpi o płatność z tytułu używania logo firmy Y, co na to polskie prawo? Podobna sytuacja : jeśli firma Z jest przedstawicielem firmy BB, której znak nie jest zastrzeżony i firma X zastrzeże znak BB, jakie możliwości obrony ma firma wg prawa polskiego?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, k pobierz

  • N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia pobierz

  • [VAT-8] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

  • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu pobierz

więcej