Pytanie

22.07.2010
Czy lokatorskie własnościowe prawo (nie ma pełnej własności, brak księgi wieczystej) do lokalu mieszkalnego może być przedmiotem spadku? Jeżeli tak to jakich czynności należy w tym celu dokonać?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wypowiedzenie czas nieokreślony pobierz

  • [PIT-12] Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym pobierz

  • Pozew o zadośćuczynienie pobierz

  • [IFT-2/IFT-2R] Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz

więcej