Pytanie

22.07.2010
Czy lokatorskie własnościowe prawo (nie ma pełnej własności, brak księgi wieczystej) do lokalu mieszkalnego może być przedmiotem spadku? Jeżeli tak to jakich czynności należy w tym celu dokonać?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • wzór legitymacji służbowej Państwowej Inspekcji Pracy pobierz

  • Wniosek pełnomocnika o zawieszenie postępowania ze względu na śmierć strony pobierz

  • Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym pobierz

  • Wezwanie do spełnienia świadczenia niepieniężnego pobierz

więcej