Pytanie

19.05.2011
Czy można założyć firmę pod nazwą już istniejącą? Mam na myśli nazwę, która jest już zastrzeżona w Urzędzie Patentowym. Moja działalność i działalność firmy pod nazwą która już funkcjonuje będą prowadzone w innych dziedzinach gospodarczych.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [SD-3] Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych pobierz

  • Wniosek do Ministra Finansów o wystąpienie do państwa obcego o wszczęcie egzekucji, dokonanie zabezpieczenia pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem pobierz

  • WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz

więcej