Pytanie

31.05.2011
Najemca wynajmujący lokal z zasobu gminy nie płaci czynszu za wynajem od 3 miesięcy. 31 maja 2011 r. wygasa umowa najmu zawarta na czas określony. Może się zdarzyć , że najemca mimo wygaśnięcia umowy najmu nie będzie chciał się wyprowadzić. Czy Gmina może skierować sprawę do sądu o eksmisję , czy możemy wyrzucić najemcę wraz z rodziną i jakie kroki Gmina winna poczynić w celu opuszczenia mieszkania.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-24] - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu pobierz

  • Wezwanie do zapłaty pobierz

  • KRS- Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych pobierz

  • [VAT-9M] Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca pobierz

więcej