Pytanie

31.05.2011
Najemca wynajmujący lokal z zasobu gminy nie płaci czynszu za wynajem od 3 miesięcy. 31 maja 2011 r. wygasa umowa najmu zawarta na czas określony. Może się zdarzyć , że najemca mimo wygaśnięcia umowy najmu nie będzie chciał się wyprowadzić. Czy Gmina może skierować sprawę do sądu o eksmisję , czy możemy wyrzucić najemcę wraz z rodziną i jakie kroki Gmina winna poczynić w celu opuszczenia mieszkania.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Rp26 wniosek o świadczenie przedemerytalne pobierz

  • KRS- WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

  • Wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego pobierz

więcej