Porady prawne

 • 2011-09-05

  Co grozi osobie, która w czasie postępowania komorniczego odziedziczyła spadek i sprzedała nieruchomość otrzymaną w spadku, nie powiadamiając komornika o nowym majątku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-11

  Czy komornik może zająć rzeczy osobiste takie jak biżuteria, nowe kosmetyki - w oryginalnych opakowaniach, odzież osoby (żona, rozdzielność majątkowa) która jest zameldowana pod tym samym adresem co dłużnik a nie posiada dowodów zakupu tych przedmiotów ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-02

  Jak przebiega procedura zajęcia komorniczego nieruchomości zakupionej w kredycie bankowym ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-13

  Czy komornik ma prawo zająć mienie znajdujące się w mieszkaniu, w którym zameldowany jest dłużnik (osoba fizyczna). Mienie to nie należy do dłużnika ale do spółki, która jest zarejestrowana pod tym samym adresem oraz do innej osoby fizycznej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-20

  Osoba ciężko chora a komornik. Temat opieki i reprezentowania osoby ciężko chorej. Kuzyn ciężko zachorował-paraliż całkowity. Najbliższa rodzina, to jego 80 letni brat. Osoba, która może pomóc to bratanica. Obecnie chory przebywa w ZOL-u pod całodobową opieką lekarska. Jak wiadomo na jego emeryturze jest egzekucja komornicza z tytułu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-31

  Najemca wynajmujący lokal z zasobu gminy nie płaci czynszu za wynajem od 3 miesięcy. 31 maja 2011 r. wygasa umowa najmu zawarta na czas określony. Może się zdarzyć , że najemca mimo wygaśnięcia umowy najmu nie będzie chciał się wyprowadzić. Czy Gmina może skierować sprawę do sądu o eksmisję , czy możemy wyrzucić najemcę wraz z rodziną i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-26

  Zatrudniamy pracownika na umowę o pracę. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne. Otrzymaliśmy od Komornika zajęcie wynagrodzenia za pracę. W piśmie do Komornika odpisaliśmy, iż pracownik osiąga wynagrodzenie za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia wolnego od zajęć. Mimo to komornik wezwał nas do potrącania z wynagrodzenia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-02

  czy komornik może zająć prywatne konto bankowe mojej żony za długi wynikające z prowadzonej przez mnie działalności gospodarczej. Ponadto mam zajęte konto firmowe, z którego w zależności od wysokości wpływów sukcesywnie realizowane jest zajęcie komornicze.
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 548
Zadaj pytanie

Prawo cywilne

Wzory pism

 • Wniosek wierzyciela o przejęcie w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości dłużnika na własność pobierz

 • DEK - II -a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

 • Wniosek o zabezpieczenie dowodu pobierz

 • [KW-ODPIS-AKT] Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej pobierz

więcej