Pytanie

03.09.2012
Podpisałem umowę z klientem na sprzedaż nieruchomości ( budynek w trakcie budowy) w formie umowy cywilno prawnej. Obecnie chciałbym zerwać umowę ponieważ klient nie wpłaca przez okres 11 miesięcy ostatniej transzy za budynek, pomimo, że był informowany o terminach wpłat i ,że gdy nie zapłaci w terminie to rozwiążę z nim umowę. W umowie zostały zawarte kary w postaci odsetek ustawowych za opóźnienia wpłat, w związku z czym czy mogę rozwiązać umowę z klientem i potrącić z wcześniej wpłaconych kwot naliczone odsetki i wypłacić resztę kwoty pomniejszoną o zadatek i odsetki naliczone ? Spodziewam się ewentualnego procesu sądowego po takim rozwiązniu umowy ze względu na wysokość zatrzymanego zadatku i ewentualnych odsetek, więc jaki jest najlepszy sposób rozwiązania takiej umowy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zarządzenie zabezpieczenia ZZ-1 pobierz

  • Skarga dłużnika na czynności komornika pobierz

  • Pozew o zachowek pobierz

  • [DRUK ZP-24] Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej pobierz

więcej