Pytanie

03.09.2012
Podpisałem umowę z klientem na sprzedaż nieruchomości ( budynek w trakcie budowy) w formie umowy cywilno prawnej. Obecnie chciałbym zerwać umowę ponieważ klient nie wpłaca przez okres 11 miesięcy ostatniej transzy za budynek, pomimo, że był informowany o terminach wpłat i ,że gdy nie zapłaci w terminie to rozwiążę z nim umowę. W umowie zostały zawarte kary w postaci odsetek ustawowych za opóźnienia wpłat, w związku z czym czy mogę rozwiązać umowę z klientem i potrącić z wcześniej wpłaconych kwot naliczone odsetki i wypłacić resztę kwoty pomniejszoną o zadatek i odsetki naliczone ? Spodziewam się ewentualnego procesu sądowego po takim rozwiązniu umowy ze względu na wysokość zatrzymanego zadatku i ewentualnych odsetek, więc jaki jest najlepszy sposób rozwiązania takiej umowy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-36] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej pobierz

  • Wzór tytułu wykonawczego TYT-2A pobierz

  • Wniosek o nakazanie złożenia testamentu pobierz

więcej