Pytanie

13.09.2012
Czy prawo przewiduje możliwość sporządzenia wspólnego testamentu przez małżonków?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Pozew o separację i alimenty pobierz

  • [KW-WU] Załącznik - Wnioskodawca/uczestnik postępowania pobierz

  • [INF-I] Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym pobierz

więcej