Pytanie

11.12.2012
Jestem dłużnikiem znajomego. Zawarłem z nim umowę pożyczki opiewającej na 600 zł. Umowa była stwierdzona pismem jak tego prawo wymaga. Ostatnio okazało sie, że mój znajomy dokonał tzw. cesji wierzytelności niepowiadamiając mnie o tym. Czy to zgodne z prawem? Wydaje mi sie, że powinienem być o tym powiadomiony i zapytany o zgodę?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Z-KS Karta statystyczna strajku (2010) pobierz

  • Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego pobierz

  • Odpowiedź na pozew rozwodowy pobierz

  • [DRUK ZP-1/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej