Pytanie

15.01.2013
Czy dozwolone jest szkalowanie, oczernianie konkretnych osób, firm na forum internetowym? Jeżeli nie ,to jakie sankcje są przewidziane w stosunku do sprawcy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/PN,NBO,ZOC] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

  • Wezwanie do spełnienia świadczenia niepieniężnego pobierz

  • Wniosek o wyłączenie sędziego pobierz

  • ZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów pobierz

więcej