Pytanie

25.01.2013
Jak wygląda sytuacja prawna odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka, które przebywa u kolegi w domu, bo np., na prośbę rodzica A zostało odebrane po lekcjach przez rodzica B kolegi z klasy? Czy jeśli dziecko ulegnie wypadkowi w domu kolegi to rodzic tego dziecka może pociągnąć rodzica B do odpowiedzialności za wypadek i żądać od niego odszkodowania?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek powoda o wezwanie od udziału sprawie w charakterze pozwanego innej osoby pobierz

  • [DRUK ZP-2/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego pobierz

  • [KRS-W20] Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

więcej