Pytanie

28.01.2013
Firma zleca wykonanie strony internetowej. Nie dochodzi do podpisania umowy przez zleceniobiorcę, usługa nie zostaje wykonana w 100%. Termin zawarty w umowie zostaje przekroczony o 2 miesiące. Zleceniodawca powołując się na umowę, zrywa ją i żąda zwrotu zaliczki. Zleceniobiorca chce oddać klientowi część projektu (wygląd graficzny strony), by inna firma, z której skorzysta zlecający mogła skończyć projekt. Czy zleceniodawca może, powołując się na niepodpisaną umowę, żądać zwrotu zaliczki?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o przysądzenie własności nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym pobierz

  • Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę pobierz

  • [DRUK ZP-2/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

  • KRS ZJ Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej