Pytanie

28.01.2013
Chciałbym się dowiedzieć czy jeżeli podpisałem ustnie przez telefon umowę niby to miała być umowa wstępna to czy firma może mi naliczyć jakiekolwiek koszty?? Czy mogę ewentualnie w jakiś sposób z tej ustnej umowy zrezygnować? To są zbyt duże koszty dla mnie i nie jestem w stanie ich zapłacić. Przedmiotem umowy była reklama. Umowę zawarłem na nazwę mojej działalności z tym, że działalność jeszcze nie istniała. Przedstawiciel firmy, która do mnie zadzwoniła mówił, że umowa jest odpłatna, ale nie zapoznałem się w żaden sposób z jakimkolwiek regulaminem ( nie otrzymałem informacji gdzie takowy regulamin się znajduje). Przedstawiciel firmy powiedział, że prześle mi umowę pisemną do podpisania, ale ja niczego takiego nie otrzymałem.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-17] Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej pobierz

  • [AKC-P] Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika pobierz

  • Zawiadomienie o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana pobierz

  • Z-KW Karta statystyczna wypadku (2010) pobierz

więcej