Pytanie

13.03.2013
Przewróciłam się na chodniku należącym do spółdzielni mieszkaniowej. Chodnik nie był odśnieżony. Na okoliczność upadku posiadam świadka oraz zdjęcia zrobione telefonem komórkowym, stwierdzające oblodzenie chodnika. W wyniku upadku doznałam skręcenia kostki i przebywam w gipsie na zwolnieniu chorobowym. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od spółdzielni, a jeśli tak, to jak mam to załatwiać?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • DEK - R Rozliczenie roczne wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • Porozumienie o zawieszeniu układu zbiorowego pracy pobierz

  • Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. pobierz

  • Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w sprawie dalszego istnienia spółki pobierz

więcej