Pytanie

14.03.2013
Sprawa dotyczy drogi koniecznej, której domaga się ode mnie mój sąsiad. Ja oczywiście jestem w stanie mu ją udostępnić, problem jednak dotyczy tego, że nie w tym miejscu jakie on by chciał, gdyż przecina ona moją działkę dokładnie w połowie (czyli chciałby jeździć przez środek) takową drogę użytkuje on już od kilkunastu lat i uważa, że się mu należy. Przeszkadza mi takie rozwiązanie ponieważ jego przejazd znajduje się pomiędzy moimi zabudowaniami gospodarczymi a domem. Jak już wspomniałem ja chciałbym dać mu inny odcinek mojej działki, nie jest on jednak utwardzony, tylko porośnięty trawą z nachyleniem 16% . Oferowany przeze mnie przejazd w pełni umożliwia mu dojazd do domu, gdyż rozpoczyna się od drogi gminnej, a kończy właśnie na jego posesji. Pytanie dotyczy tego czy mam jakieś szanse(i co robić) na przeniesienie drogi na oferowany przeze mnie teren, on nie wyraża na to zgody i wniósł sprawę do sądu o przyznanie mu pierwotnej drogi.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji pobierz

  • ZUS Z-19 - lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

  • [PIT-B] Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym pobierz

  • Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym pobierz

więcej