Pytanie

18.03.2013
Jaki jest charakter prawny zrzeczenia sie dziedziczenia?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KW-WGLĄD] Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej pobierz

  • Porozumienie o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem pracy u innego pracodawcy pobierz

  • Oferta rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron pobierz

  • [DRUK ZP-2/LE] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

więcej